Žikišon
Trenutna stranica: KiKS > Biblioteka stripa IKAR - Izdavačko Kreativna Artistička Radionica
ZORAN MATIĆ MAZOS (1960-2010)
Mazos - autokarikatura

Rođen 1960. godine u Grdelici kod Leskovca, a ceo svoj životni i radni vek proveo u Paraćinu. Po zanimanju je bio grafički dizajner, crtač stripova, karikaturista i animator crtanih filmova. Objavljivao karikaturu i strip u zemlji i svetu. Učesnik preko trideset festivala. Imao četiri samostalne izložbe karikature. Pisao prozu, poeziju i satirične forme. Objavljivao u elektronskim i štampanim medijima. Osnivač Satirične Pozornice „ŽIKIŠON“ (2005.) koja se bavi satiričnom reči i Satirične Radionice „ŽIKIŠON“ (2006.) koja se bavi karikaturom i stripom.

Pokrenuo je prvi privatni humorističko-satirični list posle II svetskog rata u Srbiji „GOLAĆ“ (1991.) i uređivao više listova sve u okviru izdavačke kuće NIP „ORFELIN“ (1990-2000.), čiji je bio vlasnik, direktor i glavni i odgovorni urednik. Pored toga, bio je kourednik elektronskog nedeljnog satiričnog lista „Satir“ (2006-2008.) na www.artija.net, kao i glavni i odgovorni urednik elektronskog satirično-humorističnog nedeljnika „Žikišon“ na www.zikison.net, čiji je bio vlasnik. Bio je autor i voditelj više radio i TV emisija iz kulture. Izdao knjigu karikatura „Mazos - karikature“ (1992.) i multimedijalnu knjigu aforizama i karikatura „Diogen(p)isanje“ (1995.) u okviru projekta „Žigosanje“. Knjiga aforizama „FUCK YOU!“ je bila njegova treća knjiga.

Umro je 17. juna 2010. godine.
KRATKA ISTORIJA SRPSKE KARIKATURE
Bayram Hacizadeh
WORLD CARTOON
Kratka istorija srpske karikature
Short history of serbian cartoon

napisao: Zoran Matić Mazos

World Cartoon

Zahvaljujući izumu novog sistema litografije Aloisa Senefeldera (1796) svet štampe počinje da proizvodi prve publikacije za najširu čitalačku publiku, tako je započet i razvoj karikature. Nagli procvat humorističkih i zabavnih listova nije mimoišao ni Srbiju. ... >>>
BIBLIOTEKA STRIPA "IKAR"
IKAR
IKAR maskota
Biblioteka stripa "IKAR", u prevodu Izdavačko Kreativna Artistička Radionica, je zamišljena kao elektronski list koji je konceptualno u stopu pratio elektronski list za karikaturu i kratki strip "KiKS", a nastavio sa izlaženjem i posle "KiKS"-a, objavljujući stripove i strip kaiševe domaćih i stranih autora, gde je predstavljan jedan autor po broju. Inače, elektronski list "IKAR" je samo nastavak lista pokrenutog i odštampanog u jednom broju krajem 90-ih, kada je već polako internet počeo da preuzima primat nad štampanim medijima. I "IKAR", kao i "KiKS" i elektronsko satirično-humoristički nedeljnik "ŽIKIŠON", je pokrenuo uz pomoć saradnika i tehnički realizovao Zoran Matić Mazos.
     
IKAR 1
IKAR 2
IKAR 3
IKAR 1
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 9,82 MB > .rar 8,17 MB
IKAR 2
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 6,00 MB > .rar 4,93 MB
IKAR 3
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 8,18 MB > .rar 6,89 MB
     
IKAR 4
IKAR 5
IKAR 6
IKAR 4
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 5,14 MB > .rar 3,61 MB
IKAR 5
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 6,31 MB > .rar 5,63 MB
IKAR 6
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 4,07 MB > .rar 2,51 MB
     
IKAR 7
   
IKAR 7
PREUZIMANJE / DOWNLOAD
.pdf 10,1 MB > .rar 9,62 MB